Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Všetci v našej spoločnosti si vážime každý osobný údaj, ktorý nám zveríte. Preto s takýmito údajmi vždy zaobchádzame tak, aby sme vašu dôveru nesklamali. Prosím, prečítajte si, ako k ochrane osobných údajov pristupujeme.

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú:

 

streetHOUSE77 s.r.o

Hviezdoslavova 1000/2,

942 01, Šurany

IČO: 51428610

DIČ: 2120711681

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel sro, vložka číslo 48074/N

(ďalej tiež len predávajúci“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Telefón: +421944164804 (dostupný v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 17:00 hod.)
E-mail: info@sh77.sk

ÚČELY SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

Účel spracovania

Právny titul

1)

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

Plnenie zmluvy

2)

Zodpovedanie otázok kontaktným centrom 

Oprávnený záujem

3)

Cielená ponuka tovaru a služieb

Súhlas / Oprávnený záujem

4)

Marketingové akcie

Súhlas / Oprávnený záujem

5)

Hodnotenie spokojnosti s nákupom

Oprávnený záujem

6)

Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných údajov z jeho používania

Oprávnený záujem

Ak ste členom/členkou nášho klubu, využívame vaše údaje aj na nasledujúce účely:

7)

Realizácia vašej účasti na vernostnom programe klub, a to vrátane čerpania výhod členstva, celej komunikácie v súvislosti s členstvom a realizácia účasti na súťažiach alebo iných akciách pre členov klubu.

Súhlas

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uvedené účely spracovania.

Osobné údaje

Účel spracovania

Meno, priezvisko

1, 2, 3, 5, 7

Pohlavie

3, 4, 7

Dodacia a fakturačná adresa

1

Telefónne číslo

1, 2, 3, 4

E-mailová adresa

1, 2, 3, 4, 5, 7

História nákupov

1, 3, 4, 5, 7

Historie navštívených stránok na našom webe

3, 4, 6

História aktivít v e-mailových kampaniach

3, 4, 6

Cookies, anonymizovaná IP adresa

1, 3, 4

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plnenie zmluvy

Osobné údaje získané na spracovanie na základe plnenia zmluvy sú potrebné na plnenie uzavretej kúpnej zmluvy alebo zaistenie účasti v klube. Spracovanie na účasť v klube je možné odvolať, bude to však mať za následok zánik členstva v klube. 

Oprávnený záujem

Osobné údaje získané na spracovanie na základe oprávneného záujmu nie sú nevyhnutné na plnenie uzavretej kúpnej zmluvy ani na členstvo v klube. Ich spracovanie na jednotlivé účely môžete odvolať. 

Súhlas

Osobné údaje získané na základe vášho súhlasu spracúvame na účely realizácie vašej účasti na vernostnom programe klubu a to vrátane čerpania výhod členstva, celej komunikácie v súvislosti s členstvom a na účely realizácie účasti na súťažiach alebo iných akciách pre členov klubu. Poskytnutie osobných údajov je potrebné na vaše členstvo v klube. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, bude to však mať za následok zánik členstva v klube. 

SPÔSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa môžu spracúvať automatizovane aj manuálne. Automatizované spracovanie (profilovanie) sa používa len na účely spracovania 3. Kedykoľvek môžete toto automatizované spracovanie odmietnuť na základe článku 21 GDPR. Profilovanie môžete vypnúť vo svojom používateľskom profile na webe klubu. Prípadne možno o vypnutie požiadať zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje chránime ako oko v hlave a nikomu tretiemu ich nepredávame! Aby sme vám mohli ponúkať ten najlepší tovar a tie najlepšie služby, používame kvalitné a overené nástroje tretích strán.

SPS

SK

1

Facebook

US

3, 4

Google Adwords

IR

3, 4

Google Analytics

IR

3, 6

OBDOBIE UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutné obdobie, ktoré sa líši podľa účelov spracovania.

Účel spracovania

Obdobie uchovávania osobných údajov

1)

Plnenie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy

5 rokov od vystavenia daňového dokladu. Podľa platných účtovných predpisov je účtovná jednotka povinná archivovať účtovné doklady.

2)

Zodpovedanie otázok kontaktným centrom 

najviac 60 dní od zodpovedania otázky

3)

Cielená ponuka tovaru a služieb

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu/odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR 

4)

Marketingové akcie

Najviac 30 dní od odvolania súhlasu/odmietnutia spracovania podľa článku 21 GDPR 

5)

Hodnotenie spokojnosti s nákupom

Najviac počas záruky hodnotenia

6)

Zlepšovanie nášho webu na základe anonymných údajov z jeho používania

2 roky

7)

Zaistenie účasti v klube, predovšetkým výpočet odmien na základe histórie nákupov a personalizované želania k výročiu.

Najviac 30 dní od ukončenia členstva.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA COOKIES

Na zjednodušenie používania našich webových stránok používame súbory cookies, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk vášho počítača. Súbory cookies používame na to, aby sme mohli lepšie porozumieť tomu, akým spôsobom sa naše stránky používajú, a aby ich bolo možné optimalizovať. Súbory cookies nám môžu napríklad povedať, či ste naše stránky už v minulosti navštívili alebo či ste novým návštevníkom. 

Ak si neželáte súbory cookies prijímať, môžete v nastaveniach svojho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku svojho počítača vymazať, zablokovať ich príjem alebo pracovať v tzv. anonymnom režime, kde sa cookies pri zatvorení okna automaticky vymažú. Bližšie informácie získate vyhľadaním kapitoly týkajúcej sa práve cookies v nápovedi svojho internetového prehliadača: 

BLIŽŠÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ COOKIES

Nevyhnutné cookies (Typ 1)

Základné cookies sú nevyhnutné nato, aby naše webové stránky spĺňali svoje základné funkcie. Tieto súbory cookies umožňujú navigáciu na stránkach a použitie prvkov, ktoré požadujete, napr. prístup k zabezpečeným oblastiam stránok, obsah košíka, prihlásenie používateľa a pod. Bez týchto cookies by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú prevádzku týchto stránok. 

Do tejto kategórie patria tieto cookies: 

 • identifikácia Vašej návštevy (relácie)
 • identifikácia nákupného košíku

Analytické a výkonnostné cookies (Typ 2)

Cookies týkajúce sa výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, akým spôsobom návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies nám ukazujú, ako prebieha interakcia medzi návštevníkmi a našimi webovými stránkami, pretože nám poskytujú informácie o navštívených oblastiach, čase strávenom na stránkach a výskyte prípadných problémov, napr. chybových hlásení. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšiť výkon našich webových stránok. Tieto cookies nemôžu zhromažďovať informácie o aktivitách používateľa na iných webových stránkach. 

Do tejto kategórie patria tieto cookies: 

Funkčné cookies (Typ 3)

Tieto cookies umožňujú zlepšovanie komfortu a účinnosti webových stránok a sprístupňujú rozličné funkcie. Vo funkčných cookies možno napríklad uložiť jazykové nastavenia. 

Do tejto kategórie patria tieto cookies: 

 • informácie o poskytnutí / odmietnutí súhlasu so spracovaním cookies na cielenú reklamu 
 • informácie o nastavení úrovne súhlasu so spracovaním cookies 

Cookies na cielenú reklamu a remarketing (Typ 4)

Tieto cookies sa používajú na zobrazenie reklamy, ktorá je relevantná pre používateľa a jeho záujmy. Tieto cookies možno použiť aj na uloženie a meranie efektivity reklamnej kampane, s ktorou sa zákazník oboznámil počas návštevy konkrétnych webových stránok. Vďaka tomu možno tiež lepšie komunikovať s potenciálnymi inzerentmi. Naša spoločnosť používa tento typ cookies na marketingové účely (pri prvej návšteve našich stránok máte možnosť používanie týchto cookies povoliť). S vaším súhlasom použijeme získané informácie na analýzu vášho správania na našich webových stránkach a tiež na zobrazovanie špecifickej reklamy niektorých našich výrobkov. Veríme, že je táto funkcia pre vás prospešná, pretože vám budeme zobrazovať len tie reklamy alebo ten obsah, ktoré zodpovedajú vašim záujmom. 

Do tejto kategórie patria tieto cookies: 

VAŠE PRÁVA

Vaše osobné údaje sú citlivé informácie a máte právo vedieť, ako s nimi zaobchádzame. Neváhajte a obráťte sa na nás kedykoľvek, keď budete potrebovať: 

 • získanie opisu osobných údajov - napíšte nám a my Vám pošleme, aké dáta o Vás máme,
 • opravu osobných údajov - napíšte nám , aké údaje máme nesprávne a my zaistíme ich zmenu,
 • vymazanie osobných údajov - pokiaľ si neprajete, aby Vaše osobné dáta boli ďalej spracovávané, ozvite sa nám a my sa o to postaráme,
 • obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov – pokiaľ žiadate o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, dajte nám vediet ´ a my to zariadime,
 • odvolať súhlas - pokiaľ chcete odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, dajte nám to prosím vedieť,
 • previesť osobné údaje – napíšte nám a my Vám zašleme Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, aby ste mohli poskytnúť tieto údaje inému správcovi osobných údajov,
 • vzniesť námietku proti spracovania Vašich osobných údajov podľa čl. 21 – dajte nám vedieť a my Váš požiadavku vybavíme,
 • podať sťažnosť - našim dozorovým úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov, môžete sa na úrad kedykoľvek obrátiť so svojim problémom (veríme však tomu, že nebude potrebné sa na úrad obracať a že všetky Vaše prípadné sťažnosti vyriešime k Vašej spokojnosti spolu)

ODKAZY NA LEGISLATÍVU

Postupujeme vždy v súlade s platnou legislatívou, ktorej úplné znenie nájdete na týchto odkazoch: 

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – účinné od 25. 5. 2018

sh77.sk nájdete na GLAMI.sk